Fragmenti svetlosti

Jagatud Valgus
Estonija
59’, 2018
REDITELj 
Kular Vimne 
PRODUCENT 
Erik Norkros 
SCENARISTA 
Kular Vimne
KAMERA 
Kular Vimne 
MONTAŽA 
Erik Norkros, Kular Vimne 
KONTAKT 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

U Estoniji su jeseni i zime duge i mračne. Željno se iščekuju dani ispunjeni svetlošću, pa svetlo ima posebno značenje za lokalno stanovništvo. Svetlost ima posebno značenje i za Dolores Hofman, umetnicu koja već četrdeset četiri godine izrađuje vitraže. Vitraž se kao umetnička forma razvio sa hrišćanstvom, sa crkvama i katedralama. Ljudi dolaze u crkvu da bi se posvetili najličnijim stvarima – da se mole i duboko razmišljaju u tišini. Tu su i raznobojni vitraži kojima se uspostavlja veza između unutrašnjeg prostora i spoljnog sveta, kako bi se lični svet doveo u sklad sa Svetim Duhom.