Takmičarski program 2014

 

52 leta
P
Ainu. Putevi do sećanja
8
Bekstvo
I
Da li veruješ u ljubav?
I
Deca pustinje
I
Život bez reči
T
Zemlje truba
S
Neodoljiva želja za brkovima
B
O, ribaru, druže stari
M
Osenja Stare planine
O
Osetiti putovanje mrtvih
S
Pesma cveta
L
Ples boga kukuruza
D
Pogrebnik
P
Posrano siromaštvo
P
Priča Gesarovog barda
S
Pustood
P
Svinje, šišarke i drugi smrtnici
C
Sreća... Obećana zemlja
L
Ukratko
B
Usluga čobanska
U
Učiteljica Ajavaska
M
Himlerov instrument
H
Cvetanka
T