Odjek planine

 

Almklang hallt nach

Nemačka 

20', 2014

REDITELJ 

Fumi Takajanagi 

PRODUCENT 

Fumi Takajanagi 

SCENARISTA 

Fumi Takajanagi 

KAMERMAN

Fumi Takajanagi 

MONTAŽA 

Fumi Takajanagi 

 

Svakodnevni život na maloj farmi u Tirolu ukazuje na mogućnosti održivog razvoj putem interaktivnog odnosa tradicionalnih i savremenih tehnologija, kao i njihovog usmeravanja na potpuno usaglašavanje sa prirodnim okruženjem – klimom i reljefom.