Pastiri flaša

 

Pastevci Lahvi

Češka Republika 

47' 13'', 2015

REDITELJ 

Gabrijela Fatkova 

SCENARISTA 

Gabrijela Fatkova 

KAMERMAN

Roman Kibelbek, Gabrijela Fatkova 

MONTAŽA 

MilanDurnjak 

PRODUCENT 

Gabrijela Fatkova 

 

Neki od savremenih Sarakačana, pripadnika zajednice koja se vekovima bavila stočarenjem na teritoriji celokupnog Balkana, danas u Bugarskoj preživljavaju baveći se plastikom. Tradicionalni način život izmenjen je tokom socijalističkog perioda i oni se danas samo sećaju pastirskog života, organizacije, a potom i kolektivizacije i represija.