Na dobro vam Salvestrovo

 

Hrvatska

29’ 57”, 2014

REDITELJ 

Davor Borić

SCENARISTA 

Ljiljana Šišmanović, Davor Borić

KAMERMAN 

Branko Kahun, Antun Štor 

MONTAŽA 

Anita Jovanov

PRODUCENT 

Ljiljana Šišmanović 

 

Ostrvljani sa Biševa okupljaju se na dan svetog Silvestra, svakog 31. decembra, i sa svojim gostima i brojnim posetiocima prisustvuju misi, blagoslove svoje domove i putem bogate običajne prakse ispraćaju Staru godinu. Iako malobrojno, stanovništvo ostrva i danas vrednuje i održava svoju tradiciju.