Čuvari magle

Čuvari magle

 

PASTIRI MAGLE 


Španija 


55', 2013


REDITELj 
Domingo Moreno 
PRODUCENT 
Domingo Moreno 
SCENARISTA
Luisa Latore, Domingo Moreno 
KAMERMAN
Domingo Moreno
MONTAŽA
Luisa Latore 

Pikos de Europa (Picos de Europa) trebalo bi da postane španski nacionalni park usmeren ka očuvanju stočarskog načina života lokalnih zajednica. Kompleksan pristup razumevanju, oživljavanju i održivom razvoju kulture privređivanja, koja postoji od antičkih vremena, uključuje škole stočarenja sa punim uvažavanjem biodiverziteta, starih domaćih rasa, a naposletku praktikovanja procedura povezanih sa izradom sira Gamoneu del Puerto.