Najduža trka

Najduža trka

 

NAJDUŽA TRKA 

 

Španija 


51', 2015


REDITELj

Havijer Trijana, Ruben San Bruno 
PRODUCENT
Havijer Trijana 
SCENARISTA
Havijer Trijana
KAMERMAN
Ruben San Bruno
MONTAŽA 
Ruben San Bruno

Sportske atletske discipline u afričkim zemljama, konkretno u onim tradicionalno patrijarhalnim – Keniji i Etiopiji, postale su u savremenom okruženju jedan od kulturnih kanala za prevazilaženje polne diskriminacije i predrasuda.