Vo, svetinja

Vo, svetinja

 

VO, SVETINJA 

 

Srbija


25' 33”, 2015


REDITELj 
Vladimir Perović
PRODUCENT
Marko Pecelj 
ETNOLOG, ANTROPOLOG, ETNOMUZIKOLOG 
Vesna Marjanović, Marko Stojanović
SCENARISTA
Vladimir Perović
KAMERMAN
Želimir Tot
MONTAŽA 
Jaroslav Kolar 

Film ukazuje na višestruke relacije između amaterskog bavljenja etnografskim filmom i njegovih stručnih tumačenja sagledane putem polemike o običajno-privrednoj praksi zabeleženoj okom kamere autora iz Rađevine – Dobrile i Dobrivoja Pantelića.