Propozicije

XXIX međunarodni festival etnološkog filma održaće se od 13 do 16. oktobra 2020. godine

 

Filmove za takmičarske programe festivala određuje Selektor/Selekciona komisija

Pravo učešća na Festivalu imaju autori čiji filmovi ispunjavaju sledeće uslove:

•       da je reč o dokumentarnim filmovima koji se bave temama iz etnologije i antropologije;

•       da su realizovani u poslednje tri godine. Odlukom Saveta Festivala i Selektora, odn. Selekcione komisije u selekciju je moguće uvrstiti i filmove starije od tri godine;

•       da filmovi pružaju naučni i istraživački doprinos u oblasti etnologije i antropologije, ali i da u autorskom pristupu pružaju izraziti umetnički kvalitet.

•       ponuđeni film do sada nije prijavljivan na Međunarodni festival etnološkog filma; takođe, prijava treba da sadrži osnovnu evidenciju o dosadašnjem javnom prikazivanju filma

Druge filmske forme koje pružaju značajan doprinos u tretiranju antropoloških i etnoloških tema mogu biti svrstane u posebne programe.

Učešće filma na Festivalu ne podleže novčanoj nadoknadi.

Festival ne isplaćuje naknade za prikazivanje filmova u okviru svih programa.

 

Način prijavljivanja

Prijavljivanje za Festival počinje 13. 03. 2020. godine, a u obzir će biti uzete samo prijave koje su pristigle do 31. 05. 2020. godine.

Autor koji konkuriše s više filmova, za svaki od filmova mora da dostavi zasebnu prijavu, zasebnu kopiju filma, zaseban link ka filmu i prateću dokumentaciju.

U obzir će biti uzete samo prijave s kompletnom dokumentacijom, koja podrazumeva:

1.        Кopiju filma za prikazivanje putem internet linka (HD format rezolucije 1280x720 piksela ili više, formata slike 16:9). Filmove možete poslati preko video-hosting sajtova (poput vimeo ili dailymotion) ili preko servisa za skladištenje (npr. Google Drive, OneDrive, iCloud - bitno je da linkovi budu važeći, a filmovi dostupni do kraja trajanja Festivala);

2.      Popunjen i potpisan prijavni formular (.doc format) koji možete preuzeti sa sajta Festivala;

3.      sinopsis filma (od 70 do 120 reči);

4.      trejler filma (obavezan);

5.      dve fotografije iz filma (minimalne rezolucije 300 dpi);

6.      kratka biografija i fotografija autora (maksimalno 200 karaktera);

7.      spisak  učesnika u produkciji filma (režija, producent, scenario, kamera, konsultant, montaža, zvuk, muzika);

 

Filmovi koji nisu na srpskom ili engleskom jeziku moraju biti titlovani na engleski jezik. Svi filmovi koji uđu u takmičarski program, uključujući i one na srpskom jeziku, moraju biti titlovani na engleski jezik.);

Svu dokumentaciju filma, uključujući i film, šaljete putem elektronske pošte u formi zasebnih priloga  na adresu:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

Festival se obavezuje da tokom manifestacije obezbedi smeštaj (noćenje i doručak) jednom predstavniku filma selektovanom u Takmičarski program.

 

Prijavom na Festival vlasnik autorskih prava filma se pismeno obavezuje da  će kopija  filma ostati u Arhivi Međunarodnog festivala etnološkog filma, odnosno Etnografskog muzeja u Beogradu. Svako korišćenje filma u toku i posle Festivala biće isključivo edukativnog i nekomercijalnog karaktera, što se odnosi i na promociju Festivala u drugim kulturnim i obrazovnim ustanovama u Srbiji.

 

Organizator Festivala želi da istakne važnost uslova da je podnosilac prijave za film prethodno regulisao sva autorska i srodna prava u vezi s produkcijom i emitovanjem filma.

Vlasnik autorskih prava filma koji je prošao selekciju Festivala obavezuje se da će bez novčane naknade dozvoliti prikazivanje filma na Festivalu.

 

Vlasnik autorskih prava filma koji je prošao selekciju obavezuje se da će dopustiti korišćenje materijala iz svog filma, u dužini do 3 minuta, za potrebe promocije Festivala u medijima.

Selektor/Selekciona komisija i Žiri Festivala imaju mogućnost preimenovanja kategorije filmova u odnosu na originalnu festivalsku prijavu;

 

Autori filmova koji uđu u takmičarski program obavezuju se da dostave dijalog-liste.

 

Posle završetka rada Selekcione komisije Festivala, film ne može biti povučen s Festivala.

 

Zvanična selekcija biće objavljena na sajtu Festivala do kraja avgusta tekuće godine.

 

Program Međunarodnog festivala etnološkog filma se sastoji iz kompetitivnog i nekompetitivnog programa.

 

Кompetitivni programi Festivala

Glavni takmičarski program

Studentski program

 

Nekompetitivni programi Festivala

Informativni program

Specijalni programi

 

Nagrade u kompetitivnim programima dodeljuje Međunarodni Žiri Festivala

 

Nagrade Festivala su:

 

Glavna nagrada Grand Prix „Dragoslav Antonijević“.

Nagrada za najbolji domaći film.

Nagrada za najbolji inostrani film.

Nagrada za najbolji studentski film.

 

Odlukom Žirija mogu biti dodeljene i sledeće nagrade

 

Nagrada za doprinos nematerijalnom kulturnom nasleđu

Nagrada za etnografski zapis

Nagrada za najbolji amaterski film

Nagrada za kameru

Nagrada za montažu

Nagrada za zvuk

Nagrada novinara

Nagrada publike

 

 

Uz prethodnu salasnost Saveta Festivala, druga pravna i fizička lica mogu na Festivalu dodeliti svoje nagrade.

Ukoliko postoji više autora koji dele istu nagradu, predviđeni novčani iznos se deli između dobitnika.

Ukoliko, prema mišljenju Žirija, u okviru neke kategorije nije ostvaren zadovoljavajući kvalitet filmova, Festival nije u obavezi da dodeli nagradu, a sredstva predviđena za tu nagradu se prebacuju u drugu kategoriju, prema dogovoru Žirija i organizatora Festivala.

 

Potpisom na prijavi za Festival podnosilac prijave potvrđuje da je saglasan sa svim odredbama iz festivalskih propozicija.