Svet banana

 

SAD, Kanada, Finska, Tajland 

60', 2013

Reditelj 

Rajan Vajt 

Scenarista

Rajan Vajt 

Kamerman 

Rajan Vajt 

Montaža 

Rajan Vajt 

Producent

Pol Li, Marten Kristenhus, Rajan Vajt 

 

Banana je vrsta povrća koja u savremenoj, globalnoj civilizaciji zauzima manje ili više značajno mesto u gastronomskim tradicijama kultura sa svih kontinenata. Počev od individualnih, preko društveno uslovljenih odnosa, pa sve do onih definisanih polazeći od distinkcije prirode i kulture, filmsko istraživanje nam naznačava dosadašnje i moguće, ali i buduće odnose čoveka prema biljkama koje gaji.