Anplagd

Anplagd

 

ANPLAGD 

 

Srbija

 

51', 2013


REDITELj 
Mladen Kovačević 
PRODUCENT
Mladen Kovačević
ETNOLOG, ANTROPOLOG, ETNOMUZIKOLOG
Jelena Jovanović, Danka Lajić Mihajlović 
SCENARISTA 
Mladen Kovačević 
KAMERMAN 
Pablo Fero Živanović 
MONTAŽA 
Nataša Damnjanović 
MUZIKA 
Nemanja Mosurović 

Dvoje ljudi, koji su posvećeni svirači na lišću, pokazuju da potreba za muzikom dovodi do istovetnih rešenja u različitim habituelnim obrascima. Priča o jednostavnom instrumentu i njegovoj upotrebi u savremenom kulturnom kontekstu ujedno naznačava i antropološki diskurs o eskapizmu