Borba petlova

Borba petlova

 

BORBA PETLOVA 


SAD 


30', 2016


REDITELj 
Alesandra Paskvino, Robert Lemelson
PRODUCENT 
Robert Lemelson, Alesandra Paskvino 
SCENARISTA 
Alesandra Paskvino, Julija Žolnaj, Brajana Jang
KAMERMAN 
Brajana Jang
MONTAŽA 
Brajana Jang

Danas ilegalne, ali, za pripadnike tradicionalnih zajednica na ostrvu Bali nezaobilazne borbe petlova, predstavljaju i u savremenom kulturnom okruženju jedan od markera identiteta.