Suri

Suri

 

SURI 

 

Slovačka 

 

65', 2015


REDITELj
Pavol Barabaš 
PRODUCENT
K2 studio s.r.o.
ETNOLOG, ANTROPOLOG, ETNOMUZIKOLOG 
Ivan Bulik
SCENARISTA 
Ivan Bulik 
KAMERMAN
Pavol Barabaš
MONTAŽA 
Robert Karovic
MUZIKA
Martin Barabas 

Kulturna raznolikost smatra se jednim od neizostavnih faktora u globalnoj borbi za očuvanje sistema vrednosti savremene civilizacije. Filmska priča govori o sudbini afričkog plemena Suri kao primera koji potvrđuje da postoji kriza malih kultura.