Капетан и његов Петко

 

 

Kapitan in njegov Petek

Словенија 
30’, 2013.
РЕДИТЕЉ: Манца Филак, Жига Горишек 

Двоје Словенаца, упркос позним годинама живота, наставља своју четрдесетогодишњу традицију заједничког једрења по мору.

Програм 2014