Више од уметности

 

Више од уметности
Србија / 17’ 49”, 2014.
РЕДИТЕЉ: Milica Batričević, Milan Milin, Nenad Teofilović

Документарно сведочанство о креативности и уметничким изражајима чланова и чланица дневног центра Живимо заједно за особе са сметњама у развоју.

Програм 2014