Грицко

 

 

Грицко
Србија
12’ 28”, 2013.
РЕДИТЕЉ: Катарина Милутиновић, Иван Бегани, Лука Миленковић

Аутор филма дефинише утицај какав идеје главног протагонисте имају на обликовање и фукнкционисање простора у напуштеном здању Инекс филма у Београду.

Програм 2014