Округли сто

Континуирано бележење и презентовање стварности у окружењу технолошких конфигурација масовних медија и већ глобализованих институција друштвених мрежа постали су доминанта у дистрибуцији информација, уметности, забаве, слика и симбола култура. Релације према етнолошком филму говоре у прилог томе да је демократизација права на ауторску (ре)конструкцију живог културног окружења, подржана убрзаним технолошким напретком, довела до редундансе тема и изражаја, али и постепеног нестанка позитивних корекција у трајању и значају изложеног. Наративи постају самосвојни резултат, а несметани проток слике и звука превасходни циљ без дискурзивних ставова или осврта на синематичким законима контекстуализовану културу.