Савет Фестивала
Председник

Радослав Зеленовић, директор Југословенске кинотеке (у пензији)

 

ЧЛАНОВИ

Слободан Наумовић, ванредни професор на Одељењу за етнологију/антропологију Филозофског факултета Универзитета у Београду

Илија Церовић, уредник Научно-образовног програма РТС

Мирјана Менковић, директор Етнографског музеја у Београду

Душица Живковић, музејски саветник у Етнографском музеју у Београду

Сузана Антић, музејски саветник у Народном музеју Зајечар

Марко Стојановић, музејски саветник у Етнографском музеју у Београду