Један век Орочена

Фестивал Етнографског филма у Пекингу представља награђене филмове из циклуса Један век Орочена

 

Три филма снимљена у различитим епохама приказују огромне промене које су се од почетка XX до почетка XXI века десиле у друштвеном и културном животу Орочена насељених крај река Чол и Имин на Хингану у Кини. У истински мултидимензионалној панорами, филмови приказују народ Орочена и њихова настојања да заштите своју културу и пренесу је на будућа покољења. 

 

Људи из шуме

Уједињено Краљевство 

30’, 1929

РЕДИТЕЉ

Оскар Мејмен, Етел Џ. Линдгрен 

ПРОДУКЦИЈА

Археолошки и антрополошки музеј, Кембриџ 

 

Од 1929. до 1932. године, британска антрополошкиња Етел Џон Линдгрен (1905–1988) бавила се, заједно сам својим супругом Оскаром Мејменом, етнографским истраживањима на северу Кине. Том приликом, снимили су велики број фотографија и богати видео материјал, а сакупили су и мноштво предмета, који се данас налазе у Музеју етнологије и антропологије Универзитета у Кембриџу, у Енглеској. Тај материјал је драгоцен за истраживање историје и културе тунгуских народа у северној Кини.

Филм Људи из шуме део је претходног снимка који је Етел Линдгрен направила о традиционалном ловачком животу Орочена. Филм детаљно бележи начине производње и живота Орочена, који су пре сто година живели крај река Чол и Имин на Хингану у Кини. Филм говори о лову, сточарству, коњима, сеобама и граљењу кућа, подизању деце и њиховим интеракцијама са спољним светом и учењу кроз те интеракције.

 

Вулупутије

Кина  

60’ 2014

РЕДИТЕЉ

Тао Гу 

ПРОДУКЦИЈА 

Tао Гу, Леи Хонг 

МОНТАЖА

Жанг Женжонг

МУЗИКА

Јонг Ши, Хонгри Јин 

 

Документарни филм Вулупутије говори о бившем ороченском ловцу, Гејлибау, који је некада био ловац и који држи фарму коња у граду и на традиционалан начин гаји преко сто ороченских коња за лов. Спортски лов је забрањен, али Гејлибао понекад иде у планине – не да би ловио, већ да би неговао древну културу лова својих предака. Његов син, Лијанглијанг, и његови пријатељи нераскидиво су повезани са шумом, али се више интересују за савремене екстремне спортове. Како би дали одушка својој младалачкој страсти, они аутомобилима крећу на пут по планинама и дивљини. Једног летњег дана, ловокрадица убија Гејлибаовог коња и то доводи до низа културних сукоба.

 

Шта узнемирава Лејлеија

Кина 

67’, 2017

РЕДИТЕЉ

Менгтинг Ју

КАМЕРА
Ђијанбин Ду, Јонг Пенг Ши 

Музика 

Јонг Ши 

Постпродукција 

Јонгхуи Цен, Менгтинг Ју 

 

 

Орочени, тајанствена етничка група која се вековима бави ловом, живи у еколошким шумским пределима Зиншенга, градића насељеног припадницима етничке групе Орочена, у планинском венцу Кинганна северу Кине. ТуживииЛејлеи, главнијунакдокументарногфилма. Лејлеи воли дадајеименаживотињама, дахрани срндаће, идена пецање, игра шагај(астрагал), идеулов са рођацимаи гради колибу. Кадапрођелето2015. године, Лејлеи ћеморатиданапустиЗиншенгиодеуградскупрефектуруХејхе, гдећепохађатиосновну школу. Пре поласкаушколу, Лејлеи ћеучествоватина такмичењу упознавањујезика Орочена, који ће се одржати уоквируфестивалаГулунмута. Мајкагајеодавнопријавилазатакмичење, алиЛејлеи јепретакмичењаплануооднервозе, паје чакжелеодаодустане. Мајкајестрпљиво разговараласањим, покушавајућидагаохрабри. Да ли ћеЛејлеи победитистраходјавногнаступаи самоувереноучествоватиу такмичењу? Као вербални знак, ороченскијезик говори ио култури ове етничке групе. Акосетлонакојојјетакултурапониклапромени, дали ће оноидаљенеговати тукултуру, или ће сетимењенразвојзауставити, истокаоштоЛејлеијев страх одјавногнаступаможедапокварињегов наступ на такмичењу.