Циповка – хлеб који се смеје на месец

Србија

20’37, 2017.

РЕЖИЈА

Јелена Вукмановић 

ПРОДУКЦИЈА 

Оливера Милетић 

СЦЕНАРИО 

Јелена Вукмановић

КАМЕРА 

Горан Велемир

МОНТАЖА

Борис Хавран

КОНТАКТ 

+381 63 396 171

 

 

Свака регија у Европи има хлеб којим се поноси. У Војводини је то циповка, чији се рецепт и, још више, начин припреме, преносе из генерације у генерацију. Специфична по дуготрајној свежини, из времена када се правила једна или две седмично, уз циповку се везује и печење у зиданим, такозваним, „турским“ пећима. Иако савремено доба подразумева нове хранидбене потребе и навике , циповка у војвођанским кућама остаје као раритет који се послужује у посебним приликама и за посебне госте. Филм „Циповка – хлеб који се смеје на месец“ својеврсна је социолошка студија друштвених кретања, кроз пример односа према хлебу, тачније циповки. То јест, како је свакодневни хлеб мултинационалне Војводине постао гозба за специјалне прилике, са једне, али и званично нематеријално културно наслеђе Србије, са друге стране. 

Филм се састоји делом од актуелно снимљеног материјала, али већински га чини архивски материјал са филмских трака из богате ризнице некадашње Телевизије Нови Сад, а данас Телевизије Војводине. Тиме је направљена хронологија односа према циповки, али представљени и радови наших старијих колега из редакција на словачком, мађарском, русинском и српском језику.