Жири

 

Селекциона комисија XXVI међународног фестивала етнолошког филма добила је укупно 160 пријава филмова. Селекциона комисија је прегледала 42 филма домаће продукције, 25 студентских филмова и 93 филма иностране продукције. Селекциона комисија је прегледала филмове од 1. до 15. јуна 2017. године.

Велики број филмова који се могу сврстати у антрополошки филм описује политички контекст времена у коме живимо и имају ангажовани карактер у смислу борбе за људска права, са посебним акцентом на проблеме идентитета. Примећено је да је на фестивал пристигло много филмова који се баве преиспитивањем родних улога и сексуалности у различитим етничким и религијским заједницама, са аналитичким приступом према односу друштва, религије и породице према појединцу другачијег сексуалног опредељења. Због тога се Комисија определила за два филма са врло сличном тематиком, од којих је један у такмичарском, а други у студентском програму.

Већини филмова заједничка је документарна форма, дужине од 60 до 90 минута, с тим да има филмова дужине до 120 минута. Међу њима има добрих филмова који су по актуелности теме, жанру фестивала и филмском изразу доспели у категорију конкуренције. Као и на претходним фестивалима, присутна је велика неусаглашеност квалитета и квантитета филмова домаће и иностране продукције. Огромна већина иностраних филмова задовољава све стандарде професије и пружа изванредан филмски израз. Насупрот томе, у случају домаћег филма селекција се сусрела са неадекватним приступом значајним темама, потпуним одсуством филмског израза и кинематографских средстава и недовршеношћу структуре остварења. Такође, било је и филмова који су у потпуности одговарали захтевима у смислу филма као уметничког изражајног средства и његове естетике, али су по избору тема значајно одступали од жанра Фестивала.

У двадесет и шестом издању Међународног фестивала етнолошког филма Селекциона комисија примећује врло изражену тенденцију ангажованих политичких и фимова са социјалном тематиком – проблем емиграције, политичког егзила, проблема геј популације у срединама са изразитом религиозном традицијом, положаја деце у афричким земљама.

Када се размотре етнолошки и антрополошки аспекти филмова приспелих на XXVI међународни фестивал етнолошког филма увиђа се да домаћа продукција тежи једним делом реконструкцијама оног што се сматра традицијском културом, а с друге стране етнографском приказу реалне културе и/или причањем идентитетских прича, биле оне историјске или савремене. Сличне тенденције уочавају се и у продукцији земаља у региону (Хрватска, Румунија). Инострани филмови су тематски и садржајно веома разнолики, што је и разумљиво, с обзиром на још увек присутан културни диверзитет култура света. Постоји јасна тенденција интересовања за егзотично, не само у смислу приказивања културних феномена необичних за припаднике западних култура, као и етнографија простора који се иначе стереотипно сматрају егзотичним за западноевропску културу. У оквиру иностране продукције постоји и један број филмова који се баве актуелним друштвеним процесима и проблемима, али се и код тих филмова уочава да се задатом темом не баве антрополошки у ужем смислу речи.

 

Основни критеријуми којима смо се руководили при избору филмова за приказивање на Фестивалу били су:

1. Враћање Фестивала изворним идејама и принципима, тј. доследнијем спровођењу жанровског опредељења ка што чистијем етнолошком и антрополошком филму. Током последњих неколико година у потпуности је релативизована категорија етнографског/антрополошког филма. Ако се прихвати тврдња да је, малтене, сваки филм који говори о људима и приказује људе „антрополошки филм“, онда би то значило да су и сви други фестивали који приказују људе и људске проблеме – антрополошки. Етнологија/антропологија, као дисциплина, ипак има своју јасну и прецизну научну дефиницију, сфере и методе истраживања и филмови приказани на овом Фестивалу требало би да их одражавају.
2. Као други критеријум, наметала нам се филмска естетика – колико је нека тема добро уобличена филмским језиким, колико је филмски писмена, јасна, сниматељски добро урађена, допадљива на плану монтажног ритма...

3. Препорука Савету Фестивала била би да се приликом утврђивања пропозиција јасно дефинише број филмова истог аутора (највише 3), како се не би дешавало да исти аутор пријави десетину филмова, односно годишњу или вишегодишњу продукцију. Потребно је да се и сами аутори и продуцентске куће, пре свега, усредсреде на квалитет – филмски и етнографско/етнолошко/антрополошки.

4. Комисија се, сходно Статуту, определила да у такмичарски програм уврсти и остварење Последњи плес (The Last Dance), редитеља Дијега Диноченца (DiegoD’Innocenzo), продуцентске куће TERRASrl из Италије, произведеног 2012. године. Филм је поетична и потресна прича о дечаку који је своје детињство провео у храму учећи плес посвећен боговима,  у средини релативне егзистенцијалне сигурности у многољудној и сиромашној Индији. На прагу адолесцентског периода пред њим се поставља судбоносно питање: „A шта даље?“Да ли се упустити у неизвесност свакодневице у филмској и забавној индустрији као професионални играч, или наставити започети пут у једној од многобројних секти. Филм изванредних визуелних квалитета – сјајна камера, добра монтажа слике и тона и доследно спроведена етнолошко-антрополошка прича, свакако су препорука за ово остварење.

 

Након детаљног прегледа свих приспелих филмова, Селекциона комисија одлучила је да у конкуренцију уврсти следеће филмове:

1. Weaving story (Шпанија)

2. Grab and run   (Шпанија, Немачка)

3. А story of Sahel Sounds (Немачка)

4. Curupira (Португал)

5. Spirits (Тајланд)

6. Our Mountains (Бразил)

7. Kukshel Guys  (Русија)

8. In serach of the shaman (Француска)

9.  Mohamed, the first name (Француска)

10. Sacred Water (Белгија)

11. Guru, a Hijra Family (Белгија, Француска)

12.  Small people. Big trees (Русија)

13.  Wavrin, from the Manor to the Jungle (Белгија)

14.  How is your grandfather? (Немачка)

15.  Paa Joe & The Lion (Велика Британија)

16.  The strange story of Prince Dethmer (Француска)

17.  The last dance (Италија)

18.  Обећање (Србија, Белгија)

19.  Шанко си Бонка залиби' (Србија)

20.  Наши људи (Србија)

21.  Као да живимо заједно (Србија)

22.  Нема задушница (Србија)

Укупно трајање изабраних филмова је 17 часова.

 

У информативну секцију Селекциона комисија уврстила је следеће филмове:

1. Tama Gaun - the Copper Village (Непал, Норвешка

2. The Devil's Moves (Шпанија)

3. Here Come the Spirits (Чешка)

4. Maria flies away (Италија)

5. Не стидим се села рођеног (Хрватска)

6. Pemba returns to Goli (Шпанија)

7. Socotra, the Island of Djinns (Шпанија)

8. The dust of time (Русија)

9. Boli Bana (Белгија)

10. The women of warm hands (Мексико)

11. Among Houses and the Cosmos (Норвешка)

12. The girls' club (Италија)

13. Colours of the Alphabet (Велика Британија, Замбија)

14. Oskara (Шпанија)

15. Future, It's far too big (Италија)

16. Gentle Roots (Румунија)

17. Lebanon Wins the World Cup (Либан)

18. Ballad for Syria (Турска, Сирија)

19. Разговори покрај пута; Раде са Вујић воде (Србија)

20. Разговори покрај пута; Боса Васиљевић (Србија)

21. Казанџија ватру заложио (Србија)

22. Нунта (Србија)

23. Голубиначке мачкаре (Србија)

24. Удружење миразџија (Србија)

25. Док јагањци не утихну (Србија)

26. Седамдесет кућа - нигде никог (Србија)

27. Љопе на шкрип (Србија)

Укупно трајање изабраних филмова је 20 часова.

 

У студентску секцију Селекциона комисија уврстила је следеће филмове:

1. Dress-scapes of Accra (Гана)

2. Gezoindelach (Израел)

3. Dust (Непал)

4. Ladies of my Family(Јапан)

5. Swamp Dialogues (Норвешка, Румунија)

6. The Feel of History (Норвешка)

7. Carpe Diem (Македонија)

8. Није живот једна жена (Србија)

9. The Simphony of Skopje (Македонија)                                                                                  

Укупно трајање изабраних филмова је 5 часова.

 

Београд, 16. јун 2017.

Весна Душковић

проф. др Љиљана Гавриловић

 

Пријављивање за Фестивал почиње 01. 03. 2017. године, а у обзир ће бити узете само пријаве које су пристигле до 25. 05. 2017. године.

Аутор који конкурише с више филмова, за сваки од филмова мора да достави засебну пријаву, засебну копију филма и пратећу документацију.

У обзир ће бити узете само пријаве с комплетном документацијом, која подразумева:

1. комплетно попуњену пријаву (word) коју можете преузети са сајта Фестивала
(пријаве попуњене руком се неће узимати у обзир);
2. рreview копија филма за Селекциону комисију (искључиво у DVD формату).
3. синопсис филма  (максимално 200 карактера);
4. две фотографије из филма (минималне резолуције 300 dpi);
5. кратка биографија аутора (максимално  200 карактера);
6. податке о свим учесницима у изради филма (режија, продуцент, сценарио, камера, консултант, монтажа, звук, музика);
7. на коверти јасно назначити да се копија шаље за културне потребе и да нема комерцијалну вредност. У супротном Фестивал не може да сноси додатне царинске трошкове;

Филмови који нису на српском или енглеском језику морају бити титловани на енглески језик. Сви филмови који уђу у такмичарски програм, укључујући и оне на српском језику, морају бити титловани на енглески језик.

Копију филма на DVD-ју,  одштампану и потписану пријаву (само потпуно попуњена пријава долази у обзир), као и CD са пратећим материјалом послати на адресу:

Етнографски музеј у Београду “за Фестивал“
Студентски трг 13 (ПФ 357)
11000 Београд, Србија

Пратећу документацију филма можете послати и путем електронске поште у форми засебних attachment-а на адресу:

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

 

XXX међународни фестивал етнолошког филма 

 
 
Филмове за такмичарске програме фестивала одређује Селектор/Селекциона комисија  
Право учешћа на Фестивалу имају аутори чији филмови испуњавају следеће услове:
• да је реч о документарним филмовима који се баве темама из етнологије и антропологије;
• да су реализовани у последње три године. Одлуком Савета Фестивала и Селектора, одн. Селекционе комисије у селекцију је могуће уврстити и филмове старије од три године;
• да филмови пружају научни и истраживачки допринос у области етнологије и антропологије, али и да у ауторском приступу пружају изразити уметнички квалитет.
• понуђени филм до сада није пријављиван на Међународни фестивал етнолошког филма; такође, пријава треба да садржи основну евиденцију о досадашњем јавном приказивању филма  
Друге филмске форме које пружају значајан допринос у третирању антрополошких и етнолошких тема могу бити сврстане у посебне програме.  
Учешће филма на Фестивалу не подлеже новчаној надокнади.  
Фестивал не исплаћује накнаде за приказивање филмова у оквиру свих програма.   
 
Начин пријављивања  
Пријављивање за Фестивал почиње 17. 3. 2021. године, а у обзир ће бити узете само пријаве које су пристигле до 10. 6. 2021. године.  
Аутор који конкурише с више филмова, за сваки од филмова мора да достави засебну пријаву, засебну копију филма, засебан линк ка филму и пратећу документацију.  У обзир ће бити узете само пријаве с комплетном документацијом која подразумева:  
1. Kопију филма за приказивање путем интернет линка (HD формат резолуције 1280x720 пиксела или више, формата слике 16:9). Филмове можете послати преко видео-хостинг сајтова (попут vimeo или dailymotion) или преко сервиса за складиштење (нпр. Google Drive, OneDrive, iCloud - битно је да линкови буду важећи, а филмови доступни до краја трајања Фестивала);  
 2. Попуњен и потписан пријавни формулар (.doc формат) који можете преузети са сајта Фестивала;   
3. синопсис филма (од 70 до 120 речи);   
4. трејлер филма (обавезан);  
5. две фотографије из филма (минималне резолуције 300 dpi);   
6. кратка биографија и фотографија аутора (максимално 200 карактера);  
7. списак учесника у продукцији филма (режија, продуцент, сценарио, камера, консултант, монтажа,  звук, музика);  
  
 
Филмови који нису на српском или енглеском језику морају бити титловани на енглески језик. Сви филмови који уђу у такмичарски програм, укључујући и оне на српском језику, морају бити титловани на енглески језик;  
Сву документацију филма, укључујући и филм, шаљете путем електронске поште у форми засебних прилога на адресу:  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.  
 
Фестивал се обавезује да током манифестације обезбеди смештај (ноћење и доручак) једном представнику филма селектованом у Такмичарски програм.  
Пријавом на Фестивал власник ауторских права филма се писмено обавезује да ће копија филма остати у Архиви Међународног фестивала етнолошког филма, односно Етнографског музеја у Београду. Свако коришћење филма у току и после Фестивала биће искључиво едукативног и некомерцијалног карактера, што се односи и на промоцију Фестивала у другим културним и образовним установама у Србији.  
Организатор Фестивала жели да истакне важност услова да је подносилац пријаве за филм претходно регулисао сва ауторска и сродна права у вези с продукцијом и емитовањем филма. Власник ауторских права филма који је прошао селекцију Фестивала обавезује се да ће без новчане накнаде дозволити приказивање филма на Фестивалу.  
Власник ауторских права филма који је прошао селекцију обавезује се да ће допустити коришћење материјала из свог филма, у дужини до 3 минута, за потребе промоције Фестивала у медијима.  
Селектор/Селекциона комисија и Жири Фестивала имају могућност преименовања категорије филмова у односу на оригиналну фестивалску пријаву;  
Аутори филмова који уђу у такмичарски програм обавезују се да доставе дијалог-листе.  
После завршетка рада Селекционе комисије Фестивала, филм не може бити повучен с Фестивала.  
Званична селекција биће објављена на сајту Фестивала до краја августа текуће године.  
 
Програм Међународног фестивала етнолошког филма се састоји из следећих категорија:  
Главни такмичарски програм   
Студентски програм  
Информативни програм  
Специјални програми   
 
Награде у компетитивним програмима додељује Међународни Жири Фестивала   
Награде Фестивала за главни такмичарски програм су:  
Главна награда Grand Prix „Драгослав Антонијевић“.  
Награда за најбољи домаћи филм.  
Награда за најбољи инострани филм. Награда „Добривоје Пантелић“за најбољи филм o аутохтоној култури у самосталној продукцији. 
Награде Фестивала за студентски програм су:  
Награда за најбољи студентски филм.   
Одлуком Жирија могу бити додељене и следећа признања  
Признање за допринос нематеријалном културном наслеђу  
Признање за етнографски запис  
Признање за најбољи аматерски филм  
Признање за камеру  
Признање за монтажу  
Признање за звук  
Признање новинара  
Признање публике  
 
Уз претходну саласност Савета Фестивала, друга правна и физичка лица могу на Фестивалу доделити своје награде.  
Уколико постоји више аутора који деле исту награду, предвиђени новчани износ се дели између добитника.  
Уколико, према мишљењу Жирија, у оквиру неке категорије није остварен задовољавајући квалитет филмова, Фестивал није у обавези да додели награду, а средства предвиђена за ту награду се пребацују у другу категорију, према договору Жирија и организатора Фестивала.  
 
У случају да услови које намеће пандемија вируса не омогуће одржавање Фестивала уживо, организатори ће приступити организацији Фестивала у виртуелном формату (у целости или делимично). У том случају, важиће следећа правила на које власници ауторских права на филмове изражавају сагласност потписивањем пријавног формулара:  
Потписивањем пријавног формулара власник ауторских права дозвољава организатору Фестивала да може да емитује пријављени филм путем сопствене платформе за приказивање на којој ће бити постављени сви филмови који учествују на ХХХ  МФЕФ-у у периоду од 4.  до 8. октобра 2021;  
Организатор се путем овог формулара, с друге стране, обавезује да ће омогућити приступ филмовима само оним лицима која су прибавила одговарајућу лозинку и кориснички налог који се отвара на веб страници Фестивала (www.etnofilm.org), у складу са правилима Фестивала; 
Свако емитовање, односно приказивање филма на веб страници преко платформе Фестивала, биће искључиво организовано као некомерцијална пројекција; 
Организатор се обавезује да ће онемогућавањем преузимања филма од стране корисника са интернет платформе учинити све што је потребно да се спречи свако неовлашћено преузимање филмова са платформе путем које је филмове могуће гледати; 
Организатор се обавезује да ће филмови бити похрањени на интернет платформу с воденим жигом Фестивала; 
Организатор се неће сматрати одговорним за било које неовлашћено и нелегално преузимање филма с интернет платформе од стране корисника, након што је предузео све горенаведене мере; 
Гледање филмова ће бити омогућено само корисницима на територији Републике Србије; 
Власници ауторских права чији филмови учествују у програму овогодишњег Фестивала биће умрежени међу собом како би могли да размењују са другим ствараоцима линкове до својих филмова на страницама на којима су они већ постављени; 
Изузетно од правила да се гледање омогућава искључиво корисницима са територије Републике Србије, власник ауторских права омогућиће гледање филмова, на захтев, и члановима и сарадницима асоцијације антрополошких филмских фестивала – CAFFE са седиштем или боравиштем ван територије Републике Србије; 
Сви филмови који ће бити презентовани преко платформе, у складу са основним и овим допунским правилима, биће доступни само у периоду од 4. до 8. октобра 2021. након чега ће бити трајно уклоњени с платформе; 
У случају било каквог спора у погледу коришћења ауторских права, организатор и власник ауторског права су сагласни да се спор реши у што краћем року, мирним путем, а ако то није могуће, у односима организатора и власника ауторског права с међународним елементом, организатор и власник ауторског права овим уговарају примену права Републике Србије, као и надлежност судова у Републици Србији; 
Потписом на пријави за Фестивал подносилац пријаве потврђује да је сагласан са свим одредбама изакона. фестивалских пропозиција.