Весна Марјановић

Професор струковних студија у ВШССОВ у Кикинди на смеру струковни васпитач за традиционалну игру. Предаје предмете етнологија, антропологија фолклора и историја игре на основним студијама и предмет кореографисани фолклор на специјалистичким студијама.

Проучава традиционалну духовну културу у светлу трансформација, народну религију, обичаје и процесе тзв. ''обрнуте друштвене стварности“.

 

До 2015. радила је у Етнографском музеју у Београду (ЕМ) као музејски саветник-етнолог. Од 2003. до 2014. г. била је начелник Одељења за проучавање народне културе у ЕМ. Од 1979. до 2000. године радила је у Музеју Војводине (МВ) у Новом Саду, а од 1997. до 2000.била је шеф Етнолошког одељења МВ.

Аутор је девет студијских изложби и коаутор две међународне изложбе.

Аутор је око осамдесет стручних и научних радова и четири монографије (Вашари и светковине у Србији, Бор 1996; Традиционалне дечје игре у Војводини, Матица српска, НС 2005; Маске, маскирање и ритуали у Србији, Чигоја штампа, ЕМ, Бгд. 2008 (друго издање 2015.);  Вампир у традиционалној култури, у В. Марјановић, Д. Стојиљковић, Живи покојник, СГ, Бгд. 2012.). Учесник и руководилац у седам националних пројеката и једног међународног. Уредник Гласника Етнографског музеја од 2003. до 2013.године.

 

Била је на специјализацији у Интернационалном музеју маски и карневала у Беншу у Белгији, усавршавала се у Словачкој, Украјини, Белорусији, Немачкој (Баварској) и Чешкој. Учествовала је на стручним и научним конференцијама у земљи и иностранству. Добила је 1995. и 1999. год. награде на Међународном фестивалу етнолошког филма (МФЕФ) за истраживачки допринос етнолога. Више пута је била члан селекционе комисије и жирија  МФЕФ у Београду и Фестивала етнолошког и видео- филма у Кучеву.