Округли сто – Кретања и миграције

Водећи се закључком чланова селекционе комисије 28. МФЕФ-а, који су у прегледаним филмовима често запажали тенденцију аутора да тематизују и проблематизују кретање, организатори Фестивала су се определили да овој теми посвете пажњу у оквиру округлог стола.

Кретање је свеприсутна и наизглед банално једноставна људска активност. Ипак, поред своје функционалне улоге, неретко сасвим очигледне, кретање може имати изразит симболички значај. Занемарује се да је друштвени простор изразито структуриран, те да је стога кретање једна од физичких манифестација упражњавања постојећих слобода, односно освајања нових. Ово постаје најочигледније када се друштвени актер нађе на месту на ком није очекиван, као што је то случај са избеглицама и мигрантима са Блиског истока и Северне Африке који се последњих година насељавају у Европи.

На округлом столу ће се управо разматрати симболички потреси које кретање уноси у друштвени простор, са посебним акцентом на питање миграција као врсте кретања појединаца и група људи ради насељавања нових простора. На учешће у округлом столу позвани су аутори филмова који препознају симболичку тежину кретања, а његову динамику и последице по живот актера стављају у први план.