Округли сто

Округли сто: Улога и значај филмског медија у очувању културног наслеђа: од записа до ауторског става

Етнографски, етнолошки, или данас већ антрополошки приступ у филмовима, приказиваним у оквиру свих програма Међународног фестивала етнолошког филма, показали су како спектар тема и проблематика, као и методологија и модела креирања филмског доживљаја, неизоставно треба контекстуализовати у свеобухватне процесе који доприносе документовању и заштити свих врста културних сведочанстава, а поготову очувању и одрживости живог културног наслеђа. У таквом дискурсу посматрано, филмски медиј као канал за комуникацију документује културно наслеђе у његовим различитим појавним облицима, али, садржи и друге нивое порука о материјализованом и нематеријалном културном наслеђу као интегративном фактору заједница, маркеру идентитета њихових чланова, и то како за припаднике самих друштвених заједница чије постојање бележи и разматра, тако и за „спољне“ учеснике, тумаче, или напросто посматраче других култура.

 

 

Студентски округли сто: Развој самосталне студентске продукције антрополошког филма

Округли сто би требало да окупи заинтересоване за дискусију о (не)могућностима студентске продукције антрополошког филма. Биће представљени услови рада и потреба за квалитетном опремом за снимање, те разматрани проблеми са којима се студенти сусрећу при истраживањима у оквирима визуелне антропологије. На Округлом столу ће бити речи и о платформи Балкантро нетворк, чији је циљ да окупи све студенте са простора бивше Југославије који се баве визуелном антропологијом.