Савет фестивала

Председник

Радослав Зеленовић

директор Југословенске кинотеке

 

Чланови

др Мирјана Менковић

в.д. директора Етнографског музеја у Београду – Установе културе од националног значаја, директор фестивала

 

проф. др Слободан Наумовић

ванредни професор на Одељењу Етнологије/антропологије Филозофског факултета у Београду

 

Илија Церовић

уредник Научно-образовног програма РТС

 

Драгана Стојковић

етнолог, музејски саветник у Етнографском музеју у Београду – Установи културе од националног значаја

 

Сузана Антић

етнолог, музејски саветник у Народном музеју Зајечару

 

мр Марко Стојановић

музејски саветник у Етнографском музеју у Београду – Установи културе од националног значаја, извршни директор фестивала