Студентски жири

Ивана Тодоровић је етнолошкиња и антрополошкиња, српски филмски редитељ, која својим филмовима утиче на социјалне промене у друштву. Њени филмови су приказани у бројним америчким и европским фестивалима, као што су Berlinale Shorts, Traverse City Festival, Rotterdam, Palm Springs Shorts, Rooftop итд. Њени филмови се користе у медијским кампањама и у образовне сврхе. 

 

др Марина Симић је доценткиња на Факултету политичких наука. Мастер и докторске студије завршила је у Манчестеру, на одељењу за социјалну антропологију. Добитник је великог броја стипендија, као што је Редклиф-Браунова награда за најбољег студента докторских студија на Краљевском антрополошком институту у Великој Британији. Области њеног научног интересовања су студије културе и социјална антропологија. 

 

Лазар Вељковић је апсолвент на катедри за етнологију и антропологију Филозофског факултета у Београду. Тренутно је председник клуба студената етнологије и антропологије, са којим је, између осталог, за три године реализовао три школе визуелне антропологије из којих је проистекло петнаест студентских антрополошких филмова који су били изабрани на многим фестивалима. Тренутно поред студија ради и као теренски радник за Балканолошки институт САНУ.