Међународна радионица

 

„Нове технологије и нематеријално културно наслеђе“

(у сарадњи са Регионалним центром за заштиту нематеријалног културног наслеђа у Југоисточној Европи под покровитељством UNESCO-а)

 

Радионица је замишљена као пратећи програм Међународног фестивала етнолошког филма у Београду и одржаће сеоктобру 2017. године. Циљ радионице је да се скрене пажња и покрене расправа о коришћењу нових информационих и комуникационих технологија (ИКТ) у заштити, промовисању и обезбеђивању приступа нематеријалном културном наслеђу (НКН). Форум ће окупити стручњаке из две области - ИКТи НКН.

Расправљаће се о неколико тема:

·        новим технологијама за идентификацију, документовање и истраживање наслеђа;

·        новим технологијама за популаризацију НКНи обезбеђивање приступа НКН;

·        изазовимаи перспективама везаним заприменунових технологија узаштити НКН;

·        друштвеним медијима и НКН.

Свој допринос радионици даће и Балкански документарни центар из Софије (Бугарска), а он се односи на нови сегмент београдског фестивала –презентацију форума на комсе представљају филмски пројекти(pitching forums) у вези са развојем НКН.