Пропозиције

XXX међународни фестивал етнолошког филма 

 
 
Филмове за такмичарске програме фестивала одређује Селектор/Селекциона комисија  
Право учешћа на Фестивалу имају аутори чији филмови испуњавају следеће услове:
• да је реч о документарним филмовима који се баве темама из етнологије и антропологије;
• да су реализовани у последње три године. Одлуком Савета Фестивала и Селектора, одн. Селекционе комисије у селекцију је могуће уврстити и филмове старије од три године;
• да филмови пружају научни и истраживачки допринос у области етнологије и антропологије, али и да у ауторском приступу пружају изразити уметнички квалитет.
• понуђени филм до сада није пријављиван на Међународни фестивал етнолошког филма; такође, пријава треба да садржи основну евиденцију о досадашњем јавном приказивању филма  
Друге филмске форме које пружају значајан допринос у третирању антрополошких и етнолошких тема могу бити сврстане у посебне програме.  
Учешће филма на Фестивалу не подлеже новчаној надокнади.  
Фестивал не исплаћује накнаде за приказивање филмова у оквиру свих програма.   
 
Начин пријављивања  
Пријављивање за Фестивал почиње 17. 3. 2021. године, а у обзир ће бити узете само пријаве које су пристигле до 10. 6. 2021. године.  
Аутор који конкурише с више филмова, за сваки од филмова мора да достави засебну пријаву, засебну копију филма, засебан линк ка филму и пратећу документацију.  У обзир ће бити узете само пријаве с комплетном документацијом која подразумева:  
1. Kопију филма за приказивање путем интернет линка (HD формат резолуције 1280x720 пиксела или више, формата слике 16:9). Филмове можете послати преко видео-хостинг сајтова (попут vimeo или dailymotion) или преко сервиса за складиштење (нпр. Google Drive, OneDrive, iCloud - битно је да линкови буду важећи, а филмови доступни до краја трајања Фестивала);  
 2. Попуњен и потписан пријавни формулар (.doc формат) који можете преузети са сајта Фестивала;   
3. синопсис филма (од 70 до 120 речи);   
4. трејлер филма (обавезан);  
5. две фотографије из филма (минималне резолуције 300 dpi);   
6. кратка биографија и фотографија аутора (максимално 200 карактера);  
7. списак учесника у продукцији филма (режија, продуцент, сценарио, камера, консултант, монтажа,  звук, музика);  
  
 
Филмови који нису на српском или енглеском језику морају бити титловани на енглески језик. Сви филмови који уђу у такмичарски програм, укључујући и оне на српском језику, морају бити титловани на енглески језик;  
Сву документацију филма, укључујући и филм, шаљете путем електронске поште у форми засебних прилога на адресу:  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.  
 
Фестивал се обавезује да током манифестације обезбеди смештај (ноћење и доручак) једном представнику филма селектованом у Такмичарски програм.  
Пријавом на Фестивал власник ауторских права филма се писмено обавезује да ће копија филма остати у Архиви Међународног фестивала етнолошког филма, односно Етнографског музеја у Београду. Свако коришћење филма у току и после Фестивала биће искључиво едукативног и некомерцијалног карактера, што се односи и на промоцију Фестивала у другим културним и образовним установама у Србији.  
Организатор Фестивала жели да истакне важност услова да је подносилац пријаве за филм претходно регулисао сва ауторска и сродна права у вези с продукцијом и емитовањем филма. Власник ауторских права филма који је прошао селекцију Фестивала обавезује се да ће без новчане накнаде дозволити приказивање филма на Фестивалу.  
Власник ауторских права филма који је прошао селекцију обавезује се да ће допустити коришћење материјала из свог филма, у дужини до 3 минута, за потребе промоције Фестивала у медијима.  
Селектор/Селекциона комисија и Жири Фестивала имају могућност преименовања категорије филмова у односу на оригиналну фестивалску пријаву;  
Аутори филмова који уђу у такмичарски програм обавезују се да доставе дијалог-листе.  
После завршетка рада Селекционе комисије Фестивала, филм не може бити повучен с Фестивала.  
Званична селекција биће објављена на сајту Фестивала до краја августа текуће године.  
 
Програм Међународног фестивала етнолошког филма се састоји из следећих категорија:  
Главни такмичарски програм   
Студентски програм  
Информативни програм  
Специјални програми   
 
Награде у компетитивним програмима додељује Међународни Жири Фестивала   
Награде Фестивала за главни такмичарски програм су:  
Главна награда Grand Prix „Драгослав Антонијевић“.  
Награда за најбољи домаћи филм.  
Награда за најбољи инострани филм. Награда „Добривоје Пантелић“за најбољи филм o аутохтоној култури у самосталној продукцији. 
Награде Фестивала за студентски програм су:  
Награда за најбољи студентски филм.   
Одлуком Жирија могу бити додељене и следећа признања  
Признање за допринос нематеријалном културном наслеђу  
Признање за етнографски запис  
Признање за најбољи аматерски филм  
Признање за камеру  
Признање за монтажу  
Признање за звук  
Признање новинара  
Признање публике  
 
Уз претходну саласност Савета Фестивала, друга правна и физичка лица могу на Фестивалу доделити своје награде.  
Уколико постоји више аутора који деле исту награду, предвиђени новчани износ се дели између добитника.  
Уколико, према мишљењу Жирија, у оквиру неке категорије није остварен задовољавајући квалитет филмова, Фестивал није у обавези да додели награду, а средства предвиђена за ту награду се пребацују у другу категорију, према договору Жирија и организатора Фестивала.  
 
У случају да услови које намеће пандемија вируса не омогуће одржавање Фестивала уживо, организатори ће приступити организацији Фестивала у виртуелном формату (у целости или делимично). У том случају, важиће следећа правила на које власници ауторских права на филмове изражавају сагласност потписивањем пријавног формулара:  
Потписивањем пријавног формулара власник ауторских права дозвољава организатору Фестивала да може да емитује пријављени филм путем сопствене платформе за приказивање на којој ће бити постављени сви филмови који учествују на ХХХ  МФЕФ-у у периоду од 4.  до 8. октобра 2021;  
Организатор се путем овог формулара, с друге стране, обавезује да ће омогућити приступ филмовима само оним лицима која су прибавила одговарајућу лозинку и кориснички налог који се отвара на веб страници Фестивала (www.etnofilm.org), у складу са правилима Фестивала; 
Свако емитовање, односно приказивање филма на веб страници преко платформе Фестивала, биће искључиво организовано као некомерцијална пројекција; 
Организатор се обавезује да ће онемогућавањем преузимања филма од стране корисника са интернет платформе учинити све што је потребно да се спречи свако неовлашћено преузимање филмова са платформе путем које је филмове могуће гледати; 
Организатор се обавезује да ће филмови бити похрањени на интернет платформу с воденим жигом Фестивала; 
Организатор се неће сматрати одговорним за било које неовлашћено и нелегално преузимање филма с интернет платформе од стране корисника, након што је предузео све горенаведене мере; 
Гледање филмова ће бити омогућено само корисницима на територији Републике Србије; 
Власници ауторских права чији филмови учествују у програму овогодишњег Фестивала биће умрежени међу собом како би могли да размењују са другим ствараоцима линкове до својих филмова на страницама на којима су они већ постављени; 
Изузетно од правила да се гледање омогућава искључиво корисницима са територије Републике Србије, власник ауторских права омогућиће гледање филмова, на захтев, и члановима и сарадницима асоцијације антрополошких филмских фестивала – CAFFE са седиштем или боравиштем ван територије Републике Србије; 
Сви филмови који ће бити презентовани преко платформе, у складу са основним и овим допунским правилима, биће доступни само у периоду од 4. до 8. октобра 2021. након чега ће бити трајно уклоњени с платформе; 
У случају било каквог спора у погледу коришћења ауторских права, организатор и власник ауторског права су сагласни да се спор реши у што краћем року, мирним путем, а ако то није могуће, у односима организатора и власника ауторског права с међународним елементом, организатор и власник ауторског права овим уговарају примену права Републике Србије, као и надлежност судова у Републици Србији; 
Потписом на пријави за Фестивал подносилац пријаве потврђује да је сагласан са свим одредбама изакона. фестивалских пропозиција.