1, 2, 3 … Grand Prix

 

ПОСЛЕДЊА ВАЉАРИЦА У СОЛОТУШИ

Србија
26’, 1990

РЕДИТЕЉ
Радослав Огњеновић 

СЦЕНАРИСТА
Недељко Јешић, Радослав Огњеновић 

КАМЕРМАН

Милован Урошевић 

МОНТАЖА
Милина Митровић 

ПРОДУЦЕНТ

ТВ Београд

Међу старе сеоске и градске занате који су се одржали скоро до краја двадесетог века, убраја се и терзијски занат – израда народног одела од сукна. Материјал за народни костим настајао је од чисте овчје вуне, током дугог процеса прераде. У околини Бајине Баште, на речици Солотуши, активна је још само једна ваљарица у којој на традиционалан начин, ваљањем, коначно настаје сукно.

 

МАРГА ЗА ВОЈНИКА

Србија
29’, 1990

РЕДИТЕЉ
Драгослав Лутовац 

СЦЕНАРИСТА
Каменко Катић 

КАМЕРМАН
Предраг Тодоровић 

МОНТАЖА
Весна Дујмовић 

ПРОДУЦЕНТ
ТВ Београд

Богата обичајна пракса становништва влашког говорног подручја у источној Србији нарочито се исказује у оквиру посмртних ритуала. Помане, помени мртвима и данас предстваљају свето време и простор у коме се, по веровању, успоставља контакт између света живих и света мртвих, а приношење бескрвних жртви у храни и пићу омогућава покојницима да уживају у свом вечном боравишту.

 

ВЕСЕЉЕ У ЖДРЕЛУ

Србија
44’, 1990

РЕДИТЕЉ
Драгослав Лутовац 

СЦЕНАРИСТА
Каменко Катић 

КАМЕРМАН
Предраг Тодоровић 

МОНТАЖА
Весна Дујмовић

ПРОДУЦЕНТ
ТВ Београд

Свадбени обичајни корпус спада међу оне који су се најбрже прилагођавали променама у културној средини у којој постоје. Културно окружење гастарбајтера у источној Србији такође јасно указује на то како се њихов привремени боравак и рад у иностранству одразио на промене у обичајној пракси и исказивању статусних симбола током свадбених ритуала.

 

Програм 2015