Selekciona komisija

 

Ljiljana Gavrilović (1952) – doktor etnologije-antropologije, vanredni profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i naučni saradnik u Etnografskom institutu SANU. Bavi se različitim aspektima savremene popularne kulture, uključujući fotografiju i film, kao i ispitivanjem materijalnog i nematerijalnog nasleđa i njihovih kontekstualizacija u savremenom srpskom društvu, te teorijskom muzeologijom.

Od 1981. do 1999. godine radila je u Etnografskom muzeju u Beogradu, u Odeljenju za dokumentaciju, te je u okviru muzeološkog rada dobila sva stučna zvanja, zaključno sa zvanjem muzejskog savetnika. Tokom rada u muzeju učestvovala je u organizaciji i strukturiranju prvih Međunarodnih festivala etnološkog filma. Angažovana je u svojstvu istraživača na projektima Etnografskog instituta SANU (1982–1984), Filozofskog fakulteta u Beogradu (1982–1987) i Etnografskog muzeja u Beogradu (1983–1989. i 1994–1996), na kojima je ispitivala svadbene običaje i običajno pravo s akcentom na porodično pravo i položaj žena, socijalne odnose i društvenu strukturu unutar lokalnih zajednica i njihov odnos sa globalnim, savremenim društvom, kao i porodične odnose. Rezultate ovih istraživanja objavila je u stručnim i naučnim časopisima.

Na osnovu naučnih zvanja (2002. godine do danas) u Etnografskom institutu SANU, učesnik je i rukovodilac u projektima Savremena seoska i gradska kultura – putevi i transformacija, a od početka 2006. na projektima: Srbija između tradicionalizma i modernizacije – etnološka i antropološka proučavanja kulturnih promena i Antropološka ispitivanja komunikacije u savremenoj Srbiji. Objavila je nekoliko monografija i veliki broj radova u relevantnim naučnim časopisima

 

Miroslav–Bata Petrović (1949) – diplomirani istoričar umetnosti; bavi se filmom od 1967. godine, najpre amaterski, a od osamdesetih i profesionalno. Autor je oko 120 kratkometražnih filmova, najrazličitijih dužina i žanrova; jednog dugometražnog dokumentarno-igrano-eksperimentalnog filma, osam eksperimentalnih i dokumentarnih dugometražnih video-filmova i većeg broja srednjemetražnih dokumentarnih filmova i serijala. Na beogradskom televizijskom Kanalu kulture realizovao je nekoliko desetina emisija o filmu. Svoje filmove snima po sopstvenim scenarijima. Uspešno se bavi i snimateljskim i montažerskim radom, na svojim i tuđim filmovima.

Član je Udruženja filmskih umetnika Srbije; stalni je član Saveta Arhiva alternativnog filma Doma kulture „Studentski grad“, Novi Beograd; član je redakcija filmskih časopisa Filmograf (1976–1991) i Novi Filmograf (od 2006) i član-saradnik Matice srpske iz Novog Sada (od 2012). Kao kino-amater, obavljao je funkcije sekretara Saveta za film Foto-kino saveza Srbije (1974–1976) i sekretara Kino-saveza Jugoslavije (1977–1978). Godine 2007, zajedno sa Udruženjem filmskih i televizijskih radnika Vojvodine, inicirao je i osnovao Filmski festival „Bdenje duše“ u Sremskim Karlovcima (istorija, kultura, nauka, umetnost i duhovnost), i odmah je imenovan za operativnog direktora Festivala; na toj funkciji je ostao sve do danas. Godine 2011. pokrenuo je i organizovao Prvu reviju nezavisnih off filmova Srbije, u Srpskom Holivudu (selo Mutanj na planini Rudnik). Član je Saveta Međunarodnog bijenalnog filmskog festivala kratkometražnog filma „Kratke forme“ u Gornjem Milanovcu.

Paralelno sa pisanjem scenarija bavi se i pisanjem drugih žanrova. Eseje o filmu objavljivao je u časopisima Sineast, Filmograf, YU film danas, Filaž i drugim periodičnim ili jednokratnim publikacijama.