Žiri

 

 

Dušica Živković (1955) – diplomirani etnolog-antropolog, muzejski savetnik; objavila je veći broj naučnih i stručnih radova i publikacija (preko 100) i realizovala više od 95 stručnih i međunarodnih izložbi i muzejskih postavki. Kao pomoćnik ministra za kulturu Srbije rukovodila je i kordinirala nizom aktivnosti u cilju sprovođenjaKonvencije o zaštiti i očuvanju nematerijalnog kulturnog nasleđaUNESKO-a, uz istovremeno učešće u radu Generalne skupštine i Međuvladinog komiteta za zaštitu nematerijalnog nasleđa u Parizu, kao i drugih međunarodnih profesionalnih i stručnih udruženja (ICOM, ICROM, UNESCO, ICOM SEE).Prvi je rukovodilac Nacionalnogkomiteta za nematerijalno kulturno nasleđe Srbije, urednik i autor filma Đurđevdan u Srbiji i stručni konsultant filma Porodična slava u Srbiji, pripremljenihzbog nominacije na Reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasleđa čovečanstva. Autor je filma Božić za malu Vesnu i koautorfilmaMolitva, koji je osvojioglavnu nagradu na festivalu dokumentarnog filma u Parizu. Višegodišnji je saradnik emisija različitih redakcija i urednika Radio-televizije Srbijei njihovih dopisništava, kao ilokalnih televizija –TV Zaječar i TV Knjaževac.

 

Ines Prica (1958) – naučna savetnicai direktorkazagrebačkog Instituta za etnologiju i folkloristiku. Etnologiju je studirala na Univerzitetu u Beogradugde je i magistrirala. Radila je u Etnografskom institutu SANU (1985–1989). Doktorirala je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i od 1989. godine zaposlena je uInstitutu za etnologiju i folkloristiku. Vodila je nekoliko naučnihprojekata (Kultura u tranziciji: hibridnost, reprezentacije, življene prakse; Etnografija svetovne tranzicije: predlošci i otkloni; Postsocijalizam i kulturni subjekt: hibridne prakse kulturnog posredovanja). Objavila je brojne knjige i naučneradove. Predaje na doktorskim studijama etnologije i kulturne antropologije.

Kao članica organizacionogodbora XV konferencije Performance Studies International vodila je radionicu Postsocijalizam i nazad ibilajekoautorkaperformansa Ganga Party. Koautorkaje etno-dokumentarnog filma Glasovi Dalmatinske zagore (u saradnji s Jožetom Rehbergerom Ogrinom) i art-dokumentarca Crne oči (s Ivom Kuzmanićem). Bila je članica žirija ovogodišnjeg Etnofilm festivala u Rovinju (s Oliverom Sertićem).

 

Andrej Simić je trenutno profesor antropologije i saradnik Centra za vizuelnuantropologijuna Univerzitetu Južne Kalifornije u Los Anđelesu. Doktorirao je 1970.godineu oblasti socio-kulturne antropologije na Univerzitetu Kalifornije u Berkliju.Njegovaakademskainteresovanja obuhvatajuvizuelnuantropologiju, popularnukulturu, socio-kulturne promene u bivšoj Jugoslaviji i Srbiji, nacionalnu pripadnosti evro-američkoimigrantskodruštvo, kao ii socijalnugerontologiju. Autor je više od stopublikacija. Godine 1991. izabran je za člana Udruženjaknjiževnika Srbije. Producent jetri etnografskafilma, od kojih sedva bave kulturom imigranata iz Srbije i Istočne Evrope u SAD. Učestvovao je u realizaciji 22 dokumentarna filma kao konsultanturednika i konsultant u oblasti etnografije. Njegove fotografije objavljenesu u brojnim publikacijamai uključene su u nekoliko muzejskih postavki. Tokom leta 2010. godine, u saradnji sa suprugom, dr MarijomBudisavljević Oparnicom, u Etnografskom muzeju u Beogradu organizovao jeizložbu arhivskih i porodičnih fotografija o životu srpskihimigranatau Americi od 1893. do1947. godine.