Cipovka – hleb koji se smeje na mesec

Srbija 
20’37, 2017.
REŽIJA
Jelena Vukmanović
PRODUKCIJA
Olivera Miletić 
SCENARIO 
Jelena Vukmanović 
KAMERA 
Goran Velemir 
MONTAŽA 
Boris Havran 
KONTAKT 
+381 63 396 171

 

Svaka regija u Evropi ima hleb kojim se ponosi. U Vojvodini je to cipovka, čiji se recept i, još više, način pripreme, prenose iz generacije u generaciju. Specifična po dugotrajnoj svežini, iz vremena kada se pravila jedna ili dve sedmično, uz cipovku se vezuje i pečenje u zidanim, takozvanim, „turskim“ pećima. Iako savremeno doba podrazumeva nove hranidbene potrebe i navike, cipovka u vojvođanskim kućama ostaje kao raritet koji se poslužuje u posebnim prilikama i za posebne goste. Film „Cipovka – hleb koji se smeje na mesec“ svojevrsna je sociološka studija društvenih kretanja, kroz primer odnosa prema hlebu, tačnije cipovki. To jest, kako je svakodnevni hleb multinacionalne Vojvodine postao gozba za specijalne prilike, sa jedne, ali i zvanično nematerijalno kulturno nasleđe Srbije, sa druge strane. 
Film se sastoji delom od aktuelno snimljenog materijala, ali većinski ga čini arhivski materijal sa filmskih traka iz bogate riznice nekadašnje Televizije Novi Sad, a danas Televizije Vojvodine. Time je napravljena hronologija odnosa prema cipovki, ali predstavljeni i radovi naših starijih kolega iz redakcija na slovačkom, mađarskom, rusinskom i srpskom jeziku.