Žiri konkursa „3minID“

Strahinja Savić (rođen 1991. u Beogradu) autor je tridesetak kratkometražnih i dugometražnih igranih i dokumentarnih filmova. Većina tih filmova prikazana je na domaćim i međunarodnim festivalima, realizovao različite nagrade.

 

Jelena Savić, diplomirani etnolog/antropolog, zaposlena kao viši kustos u Etnografskom muzeju u Beogradu. Sekretar Nacionalnog komiteta IKOM Srbija i koordinator u organizaciji Međunarodnog festivala etnološkog filma.

 

dr Ljiljana Gavrilović, etnolog-antropolog, vanredni profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu i naučni savetnik u Etnografskom institutu SANU. Bavi se ispitivanjem nasleđa (materijalnog, nematerijalnog) i njegove kontekstualizacije u savremenom srpskom društvu, kao i različitim aspektima savremene popularne kulture.