Propozicije

XXX međunarodni festival etnološkog filma 

 
Filmove za takmičarske programe festivala određuje Selektor/Selekciona komisija  
Pravo učešća na Festivalu imaju autori čiji filmovi ispunjavaju sledeće uslove:
• da je reč o dokumentarnim filmovima koji se bave temama iz etnologije i antropologije;
• da su realizovani u poslednje tri godine. Odlukom Saveta Festivala i Selektora, odn. Selekcione komisije u selekciju je moguće uvrstiti i filmove starije od tri godine;
• da filmovi pružaju naučni i istraživački doprinos u oblasti etnologije i antropologije, ali i da u autorskom pristupu pružaju izraziti umetnički kvalitet.
• ponuđeni film do sada nije prijavljivan na Međunarodni festival etnološkog filma; takođe, prijava treba da sadrži osnovnu evidenciju o dosadašnjem javnom prikazivanju filma  
Druge filmske forme koje pružaju značajan doprinos u tretiranju antropoloških i etnoloških tema mogu biti svrstane u posebne programe.  
Učešće filma na Festivalu ne podleže novčanoj nadoknadi.  
Festival ne isplaćuje naknade za prikazivanje filmova u okviru svih programa.   
 
Način prijavljivanja  
Prijavljivanje za Festival počinje 17. 3. 2021. godine, a u obzir će biti uzete samo prijave koje su pristigle do 10. 6. 2021. godine.  
Autor koji konkuriše s više filmova, za svaki od filmova mora da dostavi zasebnu prijavu, zasebnu kopiju filma, zaseban link ka filmu i prateću dokumentaciju.  U obzir će biti uzete samo prijave s kompletnom dokumentacijom koja podrazumeva:  
1. Kopiju filma za prikazivanje putem internet linka (HD format rezolucije 1280x720 piksela ili više, formata slike 16:9). Filmove možete poslati preko video-hosting sajtova (poput vimeo ili dailymotion) ili preko servisa za skladištenje (npr. Google Drive, OneDrive, iCloud - bitno je da linkovi budu važeći, a filmovi dostupni do kraja trajanja Festivala);  
2. Popunjen i potpisan prijavni formular (.doc format) koji možete preuzeti sa sajta Festivala;   
3. sinopsis filma (od 70 do 120 reči);   
4. trejler filma (obavezan);  
5. dve fotografije iz filma (minimalne rezolucije 300 dpi);   
6. kratka biografija i fotografija autora (maksimalno 200 karaktera);  
7. spisak učesnika u produkciji filma (režija, producent, scenario, kamera, konsultant, montaža,  zvuk, muzika);  
  
Filmovi koji nisu na srpskom ili engleskom jeziku moraju biti titlovani na engleski jezik. Svi filmovi koji uđu u takmičarski program, uključujući i one na srpskom jeziku, moraju biti titlovani na engleski jezik;  
Svu dokumentaciju filma, uključujući i film, šaljete putem elektronske pošte u formi zasebnih priloga na adresu:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.  
 
Festival se obavezuje da tokom manifestacije obezbedi smeštaj (noćenje i doručak) jednom predstavniku filma selektovanom u Takmičarski program.  
Prijavom na Festival vlasnik autorskih prava filma se pismeno obavezuje da će kopija filma ostati u Arhivi Međunarodnog festivala etnološkog filma, odnosno Etnografskog muzeja u Beogradu. Svako korišćenje filma u toku i posle Festivala biće isključivo edukativnog i nekomercijalnog karaktera, što se odnosi i na promociju Festivala u drugim kulturnim i obrazovnim ustanovama u Srbiji.  
Organizator Festivala želi da istakne važnost uslova da je podnosilac prijave za film prethodno regulisao sva autorska i srodna prava u vezi s produkcijom i emitovanjem filma. Vlasnik autorskih prava filma koji je prošao selekciju Festivala obavezuje se da će bez novčane naknade dozvoliti prikazivanje filma na Festivalu.  
Vlasnik autorskih prava filma koji je prošao selekciju obavezuje se da će dopustiti korišćenje materijala iz svog filma, u dužini do 3 minuta, za potrebe promocije Festivala u medijima.  
Selektor/Selekciona komisija i Žiri Festivala imaju mogućnost preimenovanja kategorije filmova u odnosu na originalnu festivalsku prijavu;  
Autori filmova koji uđu u takmičarski program obavezuju se da dostave dijalog-liste.  
Posle završetka rada Selekcione komisije Festivala, film ne može biti povučen s Festivala.  
Zvanična selekcija biće objavljena na sajtu Festivala do kraja avgusta tekuće godine.  
 
Program Međunarodnog festivala etnološkog filma se sastoji iz sledećih kategorija:  
Glavni takmičarski program   
Studentski program  
Informativni program  
Specijalni programi   
 
Nagrade u kompetitivnim programima dodeljuje Međunarodni Žiri Festivala   
Nagrade Festivala za glavni takmičarski program su:  
Glavna nagrada Grand Prix „Dragoslav Antonijević“.  
Nagrada za najbolji domaći film.  
Nagrada za najbolji inostrani film.  Nagrada „Dobrivoje Pantelić“za najbolji film o autohtonoj kulturi u samostalnoj produkciji. 
 
Nagrade Festivala za studentski program su:  
Nagrada za najbolji studentski film.   
Odlukom Žirija mogu biti dodeljene i sledeća priznanja  
Priznanje za doprinos nematerijalnom kulturnom nasleđu  
Priznanje za etnografski zapis  
Priznanje za najbolji amaterski film  
Priznanje za kameru  
Priznanje za montažu  
Priznanje za zvuk  
Priznanje novinara  
Priznanje publike  
 
Uz prethodnu salasnost Saveta Festivala, druga pravna i fizička lica mogu na Festivalu dodeliti svoje nagrade.  
Ukoliko postoji više autora koji dele istu nagradu, predviđeni novčani iznos se deli između dobitnika.  
Ukoliko, prema mišljenju Žirija, u okviru neke kategorije nije ostvaren zadovoljavajući kvalitet filmova, Festival nije u obavezi da dodeli nagradu, a sredstva predviđena za tu nagradu se prebacuju u drugu kategoriju, prema dogovoru Žirija i organizatora Festivala.  
 
U slučaju da uslovi koje nameće pandemija virusa ne omoguće održavanje Festivala uživo, organizatori će pristupiti organizaciji Festivala u virtuelnom formatu (u celosti ili delimično). U tom slučaju, važiće sledeća pravila na koje vlasnici autorskih prava na filmove izražavaju saglasnost potpisivanjem prijavnog formulara:  
Potpisivanjem prijavnog formulara vlasnik autorskih prava dozvoljava organizatoru Festivala da može da emituje prijavljeni film putem sopstvene platforme za prikazivanje na kojoj će biti postavljeni svi filmovi koji učestvuju na HHH  MFEF-u u periodu od 4.  do 8. oktobra 2021;  
Organizator se putem ovog formulara, s druge strane, obavezuje da će omogućiti pristup filmovima samo onim licima koja su pribavila odgovarajuću lozinku i korisnički nalog koji se otvara na veb stranici Festivala (www.etnofilm.org), u skladu sa pravilima Festivala; 
Svako emitovanje, odnosno prikazivanje filma na veb stranici preko platforme Festivala, biće isključivo organizovano kao nekomercijalna projekcija; 
Organizator se obavezuje da će onemogućavanjem preuzimanja filma od strane korisnika sa internet platforme učiniti sve što je potrebno da se spreči svako neovlašćeno preuzimanje filmova sa platforme putem koje je filmove moguće gledati; 
Organizator se obavezuje da će filmovi biti pohranjeni na internet platformu s vodenim žigom Festivala; 
  
Organizator se neće smatrati odgovornim za bilo koje neovlašćeno i nelegalno preuzimanje filma s internet platforme od strane korisnika, nakon što je preduzeo sve gorenavedene mere; 
Gledanje filmova će biti omogućeno samo korisnicima na teritoriji Republike Srbije; 
Vlasnici autorskih prava čiji filmovi učestvuju u programu ovogodišnjeg Festivala biće umreženi među sobom kako bi mogli da razmenjuju sa drugim stvaraocima linkove do svojih filmova na stranicama na kojima su oni već postavljeni; 
Izuzetno od pravila da se gledanje omogućava isključivo korisnicima sa teritorije Republike Srbije, vlasnik autorskih prava omogućiće gledanje filmova, na zahtev, i članovima i saradnicima asocijacije antropoloških filmskih festivala – CAFFE sa sedištem ili boravištem van teritorije Republike Srbije; 
Svi filmovi koji će biti prezentovani preko platforme, u skladu sa osnovnim i ovim dopunskim pravilima, biće dostupni samo u periodu od 4. do 8. oktobra 2021. nakon čega će biti trajno uklonjeni s platforme; 
U slučaju bilo kakvog spora u pogledu korišćenja autorskih prava, organizator i vlasnik autorskog prava su saglasni da se spor reši u što kraćem roku, mirnim putem, a ako to nije moguće, u odnosima organizatora i vlasnika autorskog prava s međunarodnim elementom, organizator i vlasnik autorskog prava ovim ugovaraju primenu prava Republike Srbije, kao i nadležnost sudova u Republici Srbiji; 
Potpisom na prijavi za Festival podnosilac prijave potvrđuje da je saglasan sa svim odredbama izakona. festivalskih propozicija.