Berberin

Berberin

 

BERBERIN


Španija


26', 2015


REDITELj
Frančeska Filips
PRODUCENT 
Frančeska Filips
SCENARISTA
Frančeska Filips
KAMERMAN
Frančeska Filips
MONTAŽA
Frančeska Filips

Tradicija starog berberskog zanata na Kanarskim ostrvima, koju i danas, na kraju svog radnog veka, održava Pepito u svojoj skoro sto godina živoj berbernici u selu Teror (Teror), govori o načinu života koji neumitno nestaje.