Psi nisu teroristi

Psi nisu teroristi

 

PSI NISU TERORISTI

 

Iran i Irak 

 

3', 2015

 

REDITELj 

Keivan Madžidi

PRODUCENT

Keivan Madžidi

SCENARISTA 

Keivan Madžidi 

KAMERMAN 
Salah Karimi
MONTAŽA
Šahram Kamangar 
MUZIKA
Hosein Gorijan 

 

Film Psi nisu teroristi je kratka forma o politički definisanim kulturnim obrascima u autoritarnim državnim sistemima. Film govori o pojedincima i njihovim stavovima, koji su dovodili do represije diktatora.