The Manual CO., Siniša Žarin

Majstorko pismo: The Manual CO., Siniša Žarin

 

Srbija
21' 48'', 2015


REDITELj 
Ivan Kelemen
PRODUCENT 
Društvo za tradiciju „Stari hrast“ 
SCENARISTA
Ivan Kelemen, kustos, istoričar
KAMERMAN
Public P
MONTAŽA 
Public P

Serijal Majstorsko pismo obrađuje, na području Novog Sada, praktikovanje starih zanata u svojstvu elemenata nematerijalnog kulturnog nasleđa. Između ostalih, osnivač kompanije The Manual Co. organizovao je proizvodnju ručno izrađenih muških i ženskih torbi prema tradicionalnim kožarskim i saračkim procedurama.