Delhijski snovi

Delhijski snovi

 

DELHIJSKI SNOVI 

 

Nepal 


30', 2014


REDITELj 
Rameš Kadka 
PRODUCENT 
Mandžu Bata
SCENARISTA
Rameš Kadka
KAMERMAN 
Rameš Kadka 
MONTAŽA 
Arun Šarma, Sureš Raut, Suman Mahardžan

Egzistencijom motivisana migracija karakteristična je za seosko stanovništvo zapadnog Nepala. Jedan od pravaca je Indija i skoro svako domaćinstvo u udaljenom selu Hatikot ima nekoga ko tamo zarađuje za život. Film omogućava antropološki pogled u različite društveno-kulturne aspekte tradicionalnih migracija.