Senke i prosvetljenja

Senke i prosvetljenja

 

SENKE I PROSVETLjENjA

 

SAD 

 

35', 2010


REDITELj
Robert Lemelson
PRODUCENT 
Robert Lemelson, Alesandra Paskvino 
SCENARISTA 
Robert Lemelson 
KAMERMAN 
Ving Ko 
MONTAŽA 
Ving Ko 
MUZIKA
Malkom Kros 

Život pojedinaca u okviru postavljenih normi zajednice kojoj pripadaju, kao i drugih kultura u susretu sa njom, ostavlja prostor za polemična antropološka tumačenja. Psihotično ponašanje kakvo prepoznaje savremena medicina može se posmatrati u ključu tradicionalnih kulturnih sistema, ali i kao dokaz o prozorljivosti ili posednutosti božanskim silama.