Plava gajeta i sivi beton

Plava gajeta i sivi beton

 

PLAVA GAJETA I SIVI BETON

 

Crna Gora


30', 2016


REDITELj

Vladimir Perović 
PRODUCENT 
Milena Radojević, Vojo Kaluđerović, Vladimir Perović 
ETNOLOG, ANTROPOLOG, ETNOMUZIKOLOG 
Danijela Đukić
SCENARISTA
Vladimir Perović 
KAMERMAN 
Draga Pejić
MONTAŽA 
Aleksandar Uhrin

Ribarenje je vekovima funkcionisalo kao jedna od ključnih privrednih grana primorskih zajednica na crnogorskom delu Jadrana. Novo vreme i izmenjeni uslovi života doveli su ribolov na egzistencijalnu marginu. Ipak, jedna žena nastavlja ribanje u svojoj plavoj gajeti, staroj preko sto godina...