Tragovi rata

Tragovi rata

 

TRAGOVI RATA

 

Nagorno Karabah, Jermenija, Nemačka 


55'


REDITELj
Jana Rihter
PRODUCENT 
David Safarijan 
SCENARISTA 
Jana Rihter, Rike Holc 
KAMERMAN 
Jana Rihter 
MONTAŽA
Jana Rihter 

Ratna svakodnevica transponovana u ključ filmskog narativa o individualno definisanim i društveno uslovljenim posledicama drastično izmenjenih faktora za održavanje kulturnih sistema vrednosti. Mlade generacije suočene su sa neizostavnom potrebom za preispitivanjem svojih stavova i projekcija o sopstvenoj budućnosti.